Riviére Gádor - Grassy

Riviére Gádor

oro rosa, piedras de color
Riviére Gádor en oro rosa, 18 esmeraldas, 14 peridotos, 14 turmalinas, 12 tsavoritas, 5 zafiros verdes, en talla cabujón engastados en chatón con un total de 13 cts.
Price: 7.350 €
Design: Álvaro Soto Aguirre
About the collection